சுவையும் நன்று! மணமும் நன்று!!

குர்ஆனை ஓதி அதன்படி செயல்படுபவன்

கொழுமிச்சங்காயைப் போன்றவன்.

அதனுடைய சுவையும் நன்று! மணமும் நன்று!

 

குர்ஆனை ஓதாமல் அதன்படி செயல்படுபவன் உலர்ந்த திராட்சையைப் போன்றவன்.

அதனுடைய சுவையோ நன்று!

ஆனால், அதற்கு மணமோ இல்லை!

 

குர்ஆனை செயல்படுத்தாமல் ஆனால் அதனை ஓதிவருகின்ற பாவி துளசிச் செடியைப் போன்றவன்.

அதனுடைய மணமோ இனிமையானது!

ஆனால், சுவையோ கசப்பானது!

 

குர்ஆனை செயல்படுத்தாமலும் ஓதாமலும் இருக்கும் பாவி தும்மட்டிக்காயைப் போன்றவன்.

அதனுடைய சுவையோ ஏகக் கசப்பு! அதற்கு மணமும் கிடையாது!!

அறிவிப்பு ˜ அபுமூஸா அஷ்அரி ரழியல்லாஹு அன்ஹு    பதிவு ˜ புஃகாரி

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: